مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۹:۴۲ چهارشنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۶
Wednesday - 2017 March 29

شعار سال

اساتید

  • ۲۱ مهر, ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۱

 

بخش مهندسی شهرسازی

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات پست الکترونیکی
مجتبی آراسته مهندسی شهرسازی دانشجوی دکتری m.arasteh@modares.ac.ir
محیا حق شناس مهندسی معماری دانشجوی دکتری mahya.7@gmail.com
صاحبه مهدی زاده مهندسی معماری کارشناسی ارشد architect2677@gmail.com
شهاب رفعتی شهرسازی-طراحی شهری کارشناسی ارشد shahab.rafati@gmail.com
حمیدرضا پرند مهندسی عمران-سازه‌های هیدرولیکی کارشناسی ارشد hamid18952002@gmail.com
بهرام صادقی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد Sadeghi_1359@yahoo.com
فروغ سلمان ‌پور مهندسی معماری کارشناسی ارشد
محمدامین گرامی مهندسی عمران دانشجوی دکتری
نرجس معتقد طراحی شهری کارشناسی ارشد shahrsaz88@yahoo.com
محمد رحیمی برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد mrahimi17@gmail.com
سجاد عسکری شهرسازی-برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد Sajad_askari@yahoo.com
صالح انصاریان کارشناسی ارشد salehansarian@yahoo.com
موسی دیانت مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد mosadianat@yahoo.com
آزاده پورتزک مهندسی شهرسازی دانشجوی دکتری apourtazak@yahoo.com
سینا افتخار مهندسی عمران-راه و ترابری کارشناسی ارشد eng.sinaeftekhar@gmail.com
شهرام میرزایی مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد shahram.mir1360@gmail.com

بخش مهندسی صنایع

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات پست الکترونیکی
مجتبی اسماعیل زاده مهندسی مواد دانشجوی دکتری Esmaeilzadeh.1366@gmail.com
احسان منیری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ehsan.moniri@gmail.com
محمدمهدی محمودی نژاد مهندسی صنایع کارشناسی ارشد mehdi.mahmoudi@gmail.com
فاطمه مهاجری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد fatemeh.mohajeri68@gmail.com
فاخره مؤیدی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد fakherehmoayedi@yahoo.com

بخش مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات پست الکترونیکی
ابراهیم زمانی مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد ebrahim.zamani@gmail.com
فاطمه بینا مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات کارشناسی ارشد fbina2006@gmail.com
محمد ابراهیم ایزدی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد Izadi34@yahoo.com
محسن قاسمی مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد mohsen_ghasemy@yahoo.com
صابر اکبری مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد akbari.iteng@yahoo.com
حسن سعیدی نژاد مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد saeidinezhade@gmail.com
عباسعلی فخاری مهندسی کامپیوتر-هوش ماشین و رباتیک کارشناسی ارشد student.lar.edu@gmail.com

بخش مهندسی برق

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات پست الکترونیکی
لادن صادقی خرمی مهندسی برق-کنترل دانشجوی دکتری sadeghikhorrami@gmail.com
حمید حاجی حسینی مهندسی برق-کنترل کارشناسی ارشد hamidhajihoseini@yahoo.com
فضیلت زرگری مهندسی برق-مخابرات کارشناسی ارشد n.zargari85@yahoo.com
بهاره صادق زاده مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی ارشد basadeghzadeh@gmail.com
عالیه نراقی مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی ارشد aliehnaragi@yahoo.com
حامد اکبری مهندسی برق-مخابرات کارشناسی ارشد e_hamedakbari@yahoo.com
الهام بهرام پور مهندسی برق-کنترل کارشناسی ارشد e.bahram@ec.iut.ac.ir
عباس نوبخت مهندسی برق کارشناسی abbasnozg@gmail.com

بخش مهندسی مکانیک

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات پست الکترونیکی
مهدی نوروزی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشجوی دکتری Norozi347@yahoo.com
سجاد محبی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ارشد sajjad.mohebbi2@gmail.com
امین حق پرست مهندسی مکانیک-سیالات کارشناسی ارشد  haqparast.a@gmail.com
محمدرضا کامران فرد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد mohammadrezakamranfard

@gmail.com

بخش مهندسی شیمی

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات پست الکترونیکی
صبا اشرف منصوری مهندسی شیمی دکتری sashrafmansouri@ce.iut.ac.ir
اعظم نصیریان شیمی-معدنی دکتری aazamnasirian@gmail.com
رحمت اله صبوری مهندسی شیمی دانشجوی دکتری ra.saboori@gmail.com
زهرا کارگزارفرد مهندسی شیمی کارشناسی ارشد zahrakargozarfard@gmail.com
مرضیه جعفری مهندسی شیمی کارشناسی ارشد mjafari.lar@gmail.com

 بخش عمومی

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات پست الکترونیکی
میثم مصدق ریاضی محض دکتری maysammosaddegh@yahoo.com
عبدالکریم افروزه فیزیک-اتمی و مولکولی دکتری afroozeh155@yahoo.com
عبدالحسین احمدی آموزش زبان انگلیسی دکتری abdolhosseinahmadi@yahoo.com
لیلا دیانت زبان شناسی دانشجوی دکتری l.dianat@yahoo.com
محمدحسین استادزاد ریاضی کااربردی دانشجوی دکتری ostadzad.mh@gmail.com
عاطفه نیکخو زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری atefe.nikkhoo@yahoo.com
محمدحسین کامران فرد فیزیک-گرایش اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد kamranfard_24@yahoo.com
محبوبه نیک خو ریاضی کااربردی کارشناسی ارشد ma.nikkhoo@gmail.com
فاطمه حق شناس ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد fa.haghshenas@yahoo.com
فروزان محمودی تربیت بدنی-آسیب شناسی و حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد mahmoodiforoozan@yahoo.com
بهجت مروجی آمار ریاضی دانشجوی دکتری Bmoraveji1393@@gmail.com
فرشته نجفی فیزیک-حالت جامد کارشناسی ارشد najafistar@gmail.com
عیسی مادی  ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد madiiran@yahoo.com
اسداله زهره وند فقه و اصول  سطح ۲ حوزوی zohrevandasad@gmail.com
علی نخبه ریاضی محض کارشناسی ارشد alinokhbeh328@gmail.com
محمد صبورزاده فرد علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد m.saboorzadeh@yahoo.com
قدرت اله شفیعی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
محدثه بهزادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد elnaz.behzadi@yahoo.com
شهره سجادی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد shohreh.sajadi.00@gmail.com
فاطمه زارع ریاضی محض کارشناسی ارشد fatemeh_zare_2262@yahoo.com
محمدرضا قنبرنژاد مدیریت بازرگانی-مالی کارشناسی ارشد
زهرا رفعتی ریاضی محض کارشناسی ارشد z.rafati1363@gmail.com