مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۲:۲۶ جمعه, ۵ خرداد , ۱۳۹۶
Friday - 2017 May 26

شعار سال

کارشناسان مجتمع آموزش عالی لارستان

  • ۱۲ دی, ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۹

آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات


حسین علی پور2

حسین علی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴    داخلی ۱

==================================================

 

سجاد محبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

سمت:کارشناس پژوهش

شماره تماس:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴   داخلی ۲

==================================================

 

 

 

دانشجویی-فرهنگی


 

صبورزاده2 محمد صبورزاده فرد

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

سمت: کارشناس فرهنگی

تلفن:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴   داخلی ۳

 

اداری-مالیمهدی شریف زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:مدیریت دولتی

سمت: کارشناس امور اداری

تلفن:۹-۵۲۲۵۳۱۰۷ داخلی ۲

==================================================

 

ابوذر صداقت2ابوذر صداقت

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: اقتصاد

سمت: کارشناس امور مالی

تلفن:۹-۵۲۲۵۳۱۰۷ داخلی ۳