مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۰:۲۸ دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
Monday - 2017 December 18

شعار سال

کارشناسان مجتمع آموزش عالی لارستان

  • ۱۲ دی, ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۹

آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات


حسین علی پور2

حسین علی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴    داخلی ۱

 

بهروز لطفیلطفی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

سمت: پشتیبان آموزش

تلفن:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴ داخلی ۱

 

سجاد محبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

سمت:کارشناس پژوهش

شماره تماس:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴   داخلی ۲

 

 

محمد رسول آذرپورآذرپور

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴ داخلی ۳

 

 

احسان کامیابکامیاب

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

سمت: پشتیبان دانشجویی

تلفن:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴ داخلی ۳

 

فرهنگی


 

صبورزاده2 محمد صبورزاده فرد

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

سمت: کارشناس فرهنگی

تلفن:۶-۵۲۲۵۳۱۰۴   داخلی ۳

 

اداری-مالی-بودجهمهدی شریف زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:مدیریت دولتی

سمت: کارشناس امور اداری

تلفن:۹-۵۲۲۵۳۱۰۷ داخلی ۲

 

ابوذر صداقت2ابوذر صداقت

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: اقتصاد

سمت: کارشناس امور مالی

تلفن:۹-۵۲۲۵۳۱۰۷ داخلی ۳

 

بهاره صادق بهاریصادق بهاری

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت: کارشناس امور مالی

تلفن:۹-۵۲۲۵۳۱۰۷ داخلی ۴

 

شهره سجادیسجادی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: اقتصاد

سمت: کارشناس بودجه

تلفن:۹-۵۲۲۵۳۱۰۷ داخلی ۵

 روابط عمومی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

دهقان خلیلی

فائزه دهقان خلیلی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس روابط عمومی

تلفن:۹-۵۲۲۵۳۱۰۷ داخلی ۱