مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۷:۵۰ سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
Tuesday - 2017 November 21

شعار سال

برگزاری نمایشگاه کتاب دست دوم توسط انجمن علمی مهندسی صنایع

در راستای گسترش فرهنگ کتاب خوانی و رواج آن در میان دانشجویان و همچنین کاهش هزینه در خرید کتاب و رفاه حال دانشجویان نمایشگاه کتاب دسته دوم توسط انجمن علمی مهندسی صنایع طی مدت سه روز برگزار شد.

دانشجویان تمامی رشته ها در این نمایشگاه گرد هم آمدند و این مراسم با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.

در طول مدت برگزاری نمایشگاه حدود صد جلد کتاب از میان دانشجویان جمع آوردی گردید و با ۳۵% تخفیف روی جلد به دانشجویان فروخته شد.

۲۰۱۷۰۳۰۶_۱۱۳۳۱۱1 ۲۰۱۷۰۳۰۶_۱۱۳۳۵۰ ۲۰۱۷۰۳۰۶_۱۳۵۳۳۷2