مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۹:۰۹ دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
Monday - 2018 February 19

شعار سال

نیروی انسانی

  • ۲۶ دی, ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

فوتسال: مربی حسین علیپور – سرپرست محمد صبورزاده

والیبال برادران: مربی دکتر افروزه -سرپرست محمد صبورزاده

والیبال خواهران : مربی خانم بلیغی- سرپرست سمانه شیعه زاده