مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۶:۲۶ چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
Wednesday - 2018 January 17

شعار سال

هیأت امناء

  • ۳۱ تیر, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳

هیأت امناء

هیأت امناء عالی ترین رکن مؤسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ۶۷/۱۲/۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیأت امناء چنین است:

تصویب آیین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات امنا

دکتر محمد فرهادی وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر ابراهیم گشتاسبی راد سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا
دکترعبدالرضا باقری رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
دکتر حسین غریبی مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر قاسم حبیب آکهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
دکتر علیرضا عسکری رئیس دانشگاه هنر شیراز
دکتر مسعود نادریان‌جهرمی رئیس دانشگاه جهرم
دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر محمدتقی حیدری رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر حیدرعلی مردانی‌فرد رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
دکتر محمدعلی باقری رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
دکتر علی تیزرو رئیس مرکز آموزش عالی لامرد
دکتر فرهاد براتی رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر مهدی نجفی قیری رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر سید علی اکبر صفوی عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر سورنا ستاری عضو حقیقی هیأت امنا
مهندس نصرا… جهانگرد عضو حقیقی هیأت امنا
مهندس عباس شعری‌مقدم عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر جعفر قادری عضو حقیقی هیأت امنا

اعضای کمسیون دائمی

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا دکتر حسین غریبی
مدعو (معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه) دکتر شهاب کسکه
سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا دکتر ابراهیم گشتاسبی راد
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز دکتر قاسم حبیب آکهی
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری دکتر محمدجواد دهقانی
رئیس دانشگاه هنر شیراز دکتر علیرضا عسکری
رئیس دانشگاه جهرم دکتر مسعود نادریان‌جهرمی
سرپرست مرکز آموزش عالی آباده دکتر محسن حاتمی
رئیس مرکز آموزش عالی استهبان دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی
رئیس مرکز آموزش عالی اقلید دکتر محمدتقی حیدری
رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد دکتر حیدرعلی مردانی‌فرد
رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان دکتر محمدعلی باقری
رئیس مرکز آموزش عالی لامرد دکتر علی تیزرو
رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی دکتر فرهاد براتی
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب دکتر مهدی نجفی قیری
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر رضا گرائی نژاد
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر علی اصغر توفیق
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر عزت اله رئیسی
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر جعفر قادری
عضو حقیقی کمیسیون دائمی علی شریفی