مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۱:۳۶ دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۷
Monday - 2018 May 28

شعار سال

آزمایشگاه مهندسی مکانیک

  • ۰۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹

لیست آزمایشگاههای مهندسی مکانیک دانشگاه:

  • آزمایشگاه مقاومت مصالح
  • آزمایشگاه مکانیک سیالات
  • آزمایشگاه ترمودینامیک
  • آزمایشگاه انتقال حرارت
  • آزمایشگاه فیزیک مکانیک
  • آزمایشگاه فیزیک الکتریسته۲
  • کارگاه جوشکاری
  • کارگاه اتومکانیک
  • کارگاه ماشین افزار