مجتمع آموزش عالی لارستان

۲۲:۳۸ سه شنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۶
Tuesday - 2018 March 20

شعار سال

اتحادیه انجمن علمی مهندسی شیمی،پلیمر و نفت به رسمیت شناخته شد.

در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن های علمی سه رشته مهندسی شیمی، پلیمر و نفت دانشگاه های سراسر کشور، اتحادیه این سه رشته در وزارت علوم به رسمیت شناخته شد. این جلسه با حضور دبیران انجمن های علمی این سه رشته در سراسر کشور و با حضور حامد درخشان عضو انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه،  ۲۶ مرداد ماه در دانشگاه تهران برگزار شد.

شایان ذکر است برای تاسیس اتحادیه انجمن های علمی و به رسمیت شناخته شدن یک اتحادیه در وزارت علوم، باید افراد شناخته شده ای از دانشگاه های متفاوت حداقل ۱۰ نفر در رشته مورد نظر، درخواست تاسیس اتحادیه انجمن و پیش نویس اساسنامه را همراه با مدارک به وزارت خانه ارسال نمایند. در نهایت با تایید تاسیس اتحادیه و تصویب اساسنامه، جلسه مجمع عمومی جهت انتخابات شورای مرکزی شکل می گیرد.