مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۲:۲۷ پنجشنبه, ۲ فروردین , ۱۳۹۷
Thursday - 2018 March 22

شعار سال

کارشناسان مجتمع آموزش عالی لارستان

  • ۱۲ دی, ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۹

آموزش، پژوهش


حسین علی پور2

حسین علی پور

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

سمت: کارشناس آموزش

 

 

بهروز لطفیلطفی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

سمت: کارشناس آموزش

 

 

 

محمد رسول آذرپورآذرپور

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

 

احسان کامیابکامیاب

رشته تحصیلی: کامپیوتر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

فرهنگی و  روابط عمومی


 

صبورزاده2 محمد صبورزاده فرد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی

سمت: کارشناس فرهنگی

 

 

 

فائزه دهقان خلیلیدهقان خلیلی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

سمت: کارشناس روابط عمومی

 

اداری-مالی-بودجه


شامحمدی
عبدالرضا شا محمدی

رشته تحصیلی:مدیریت

سمت:مدیر امور مالی

 

 

 

مهدی شریف زاده

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: کارشناس امور اداری

 

 

 

ابوذر صداقت2ابوذر صداقت

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت: کارشناس امور مالی

 

 

 

بهاره صادق بهاریصادق بهاری

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت: کارشناس امور مالی

 

 

 

شهره سجادیسجادی

رشته تحصیلی: اقتصاد

سمت: کارشناس بودجه

 

 

 مسئول دفتر ریاست

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

حسین داوریعکس پرسنلی اقای داوری

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

سمت: مسئول دفتر ریاست