مجتمع آموزش عالی لارستان

۲۲:۲۳ شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۷
Saturday - 2018 August 18

شعار سال

شورای فرهنگی

  • ۲۱ فروردین, ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۲

اسامی اعضای شورای فرهنگی دانشگاه به شرح زیر می باشد:

اعضای شورای فرهنگی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ سمانه شیعه زاده دبیر
۲ پریسا زراعت پیشه عضو
۳ فاطمه زارع عضو
۴ زهرا حسینی سعدی عضو
۵ سعیده خان محمدی عضو
۶ فاطمه تشت زر عضو
۷ شمیم کامیاب عضو
۸ آسیه ابوالپور عضو
۹ اسماء ابوالپور عضو
۱۰ مهدیه غلامی عضو
۱۱ محمدهادی اسماعیل بیگ عضو
۱۲ مصطفی جمالی عضو
۱۳ سید محمد رجایی عضو
۱۶ حامد درخشان عضو
۱۷ فاطمه لعل خضان شیرازی عضو