مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۲:۱۲ دوشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۷
Monday - 2018 June 25

شعار سال

پنجاهمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور درسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

  • ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۶

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پنجاهمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور۱۸ مرداد درسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

دکترمجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم پس از ارائه سخنان در خصوص نظام آموزشی گفت: ۳۷ درصد جمعیت دانشجویی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۶ درصد در دانشگاه های دولتی، ۱۶ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۱ درصد در دانشگاه جامع علمی -کاربردی، ۵ درصد در دانشگاه های فنی و حرفه ای، ۲ درصد در دانشگاه فرهنگیان ومابقی نیز در سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حضور دارند.

دکترشریعتی نیاسر ادامه داد: ۴۸ درصد دانشجویان در گروه علوم انسانی، ۳۲ درصد در گروه فنی مهندسی، ۶ درصد در گروه علوم پایه، ۶ درصد در گروه پزشکی و بقیه در سایر گروه ها مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد دانشجویان را خانم ها و ۵۴ درصد آن را آقایان تشکیل می دهند گفت: ۴۷ درصد از اعضای هیئت علمی کشور در مرتبه استادیاری و ۳۵ درصد اعضای هیئت علمی نیز هنوز در مرتبه مربی و ۵ درصد از اعضای هیئت علمی استاد تمام هستند.

دکترشریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: روند تأسیس موسسات آموزش عالی از سال ۷۳ تا ۸۳ شیب ملایمی داشته به طوری که طی این مدت به ۴۴ مورد رسیده است و این در حالی است از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ ما شاهد افزایش فزاینده غیرانتفاعی ها هستیم.

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه به ارائه آمارهای مختلفی پرداخت و در نهایت بر ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی اشاره کرد و گفت: همه دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی باید مسئله کیفیت را در رأس اهمیت قرار دهند و سایر دانشگاهها که از زیرنظامهای آموزش عالی هستند هم باید به صورت جدی به این مسئله توجه کند.