مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۹:۱۴ یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
Sunday - 2019 February 24

شعار سال

اختراع لیوان هوشمند توسط علیرضا رحیمی رتکی دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه

  • ۰۱ خرداد, ۱۳۹۷ - ۹:۱۸

 لیوان هوشمند جهت تشخیص سریع شیر فاسد توسط علیرضا رحیمی رتکی دانشجوی رشته مهندسی برق با مشاوره دکتر عبدالکریم افروزه عضو هیات علمی دانشگاه ثبت اختراع شد.

 این لیوان یک سیستم الکترونیکی است که با اندازه گیری PH شیر و پردازش آن می تواند شیر سالم یا ناسالم (فاسد) را تشخیص داده و به کاربر گزارشی را در این خصوص ارائه نماید. این سیستم هوشمند میتواند در حوزه بهداشت و سلامت مورد استفاده قرار گیرد. این اختراع با شماره ۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۶۱۰ در مرکز مالکیت معنوی به ثبت رسیده است .