مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۹:۱۷ یکشنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۸
Sunday - 2019 October 20

شعار سال

بازدید از سرای سالمندان مهر لارستان به همت انجمن علمی روانشناسی

  • ۱۳ مهر, ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

به مناسبت روز جهانی سالمندان ۹ مهرماه، دانشجویان مجتمع آموزش عالی لارستان از سرای سالمندان مهر لارستان بازدید کردند. این برنامه که توسط انجمن علمی روانشناسی دانشگاه برنامه ریزی و اجرا شده بود با استقبال خوب دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید مجتمع همراه بود.
در این برنامه، دانشجویان ضمن عیادت از سالمندان در جریان نحوه نگهداری سالمندان قرار گرفتند. فاطمه اسدی دبیر انجمن علمی روانشناسی، هدف از برگزاری این برنامه را تکریم و ادای احترام به سالمندان و دلجویی از آنان عنوان نمود.

10841d69-941f-434b-95ba-498c2f71d43d057d9625-47a4-4e14-80af-f8cec9ace7c1 ba62d00a-205d-498b-9c78-f1cee647ba5b