مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۹:۱۳ جمعه, ۱ آذر , ۱۳۹۸
Friday - 2019 November 22

شعار سال

مصوبات مهم شورای تخصصی آموزش

 • ۱۰ مرداد, ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
 • زمانبندی درس معرفی به استاد و دروس تابستان:
ثبت نام در …. آخرین مهلت اخذ آخرین مهلت تحویل نمره توسط استاد
نیمسال مهر ۱۵ شهریور شروع نیمسال بهمن
نیمسال بهمن ۲ هفته پس از اعلام نمرات نیمسال مهر پایان تیرماه
تابستان ۲ هفته پس از اعلام نمرات نیمسال بهمن شروع نیمسال مهر

 

 • دریافت، تکمیل و تحویل فرمهای کارآموزی و پروژه کارشناسی:
ثبت نام در …. بازه زمانی
نیمسال مهر ۱۵ شهریور تا حذف و اضافه نیمسال مهر
نیمسال بهمن ۱۵ دی تا حذف و اضافه نیمسال بهمن
تابستان ۱۰ اردیبهشت تا پایان خرداد

 

 • زمانبندی تحویل گزارش کارآموزی:
ثبت نام در …. آخرین مهلت تحویل گزارش
نیمسال مهر ۲۹ اسفندماه همان سال
نیمسال بهمن ۳۰ مهرماه سال بعد
تابستان ۳۰ مهرماه همان سال
 • مهلت تحویل گزارش کارآموزی و پروژه که به تایید استاد مشاور رسیده به آموزش حداکثر ۸ ماه پس از تاریخ اخذ آن است.
 • مطابق با تبصره یک ماده ۲۸ آئین نامه آموزشی شماره ۲۴۴۷۵۹ /۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال سنوات تحصیلی برای دانشجو منظور می شود.
 • برای درس معرفی به استاد، شهریه ثابت و متغییر دریافت می گردد.
 • اخذ پروژه / کارآموزی به همراه سایر واحدهای درسی در یک نیمسال، مجاز می باشد.
 • هزینه نیمسالهای مازاد سنوات تحصیلی مجاز طبق مصوبه هیات امناء دریافت می شود.
 • درس دانش خانواده و جمعیت برای رشته های مهندسی برق، شهرسازی و کامپیوتر در مجموعه دروس عمومی و برای بقیه رشته ها درصورت گذراندن درس توسط دانشجو به عنوان درس اختیاری (اگر طبق برنامه درسی مجاز باشد) لحاظ می گردد.
 • نسخه نهایی گزارش پروژه و کارآموزی که به امضای دانشجو و استاد راهنما و تایید استاد مشاور رسیده به صورت فایل pdf به آموزش تحویل داده شده و نیازی به صحافی ندارد.
 • در صورت اخذ درس دارای پیش نیاز (هم نیاز) چنان چه پیش نیاز آن پاس نشود بایستی درس را در همه ترم های بعدی تا زمان پاس شدن اخذ نماید.