زمین چمن

 

ضوابط استفاده:
۱-رعایت اصول و موازین اخلاقی، ۲-استفاده از لوازم و پوشش ورزشی استاندارد و مناسب، ۳-حفظ و نگهداری چمن و جلوگیری از آسیب آن، ۴-حفظ نظافت و مراقبت از متعلقات مانند فنس، تور و روشنایی، ۵-دقت در ایمنی و سلامت خود و دیگران، ۶-شروع و پایان استفاده طبق برنامه اعلام شده دانشگاه، ۷-مراقبت از لوازم شخصی، ۸-استفاده کنندگان جز محدوده زمین چمن و سرویس بهداشتی، حق ورود به سایر بخشهای دانشگاه ندارند.

توجه:

برای رزرو از مرورگر فایرفاکس firefox استفاده نمایید.