آدرس ساختمان مدیریت: شهرجدید – بلوار دکتر دادمان – روبروی مدیریت جهاد کشاورزی – بلوار شهدای رمضان-جنب سرای سالمندان

کدپستی:7431813115

تلفن:07152265606 -07152253104

ما را دنبال کنید

  • etta