اعضای هیات علمی

رضا یزدان‌پناه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی برق

گرایش: قدرت

حجت الله رخ گیره

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی مکانیک

گرایش: طراحی کاربردی (جامدات)

سیده صبا اشرف منصوری

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی شیمی

گرایش: شیمی

فاطمه مؤیدی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی

عبدالکریم افروزه

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی:دکتری فیزیک

گرایش:اتمی – ملکولی

مجید آرزومند

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی:دکتری ریاضی

گرایش:نظریه ی گروه ها و ترکیبیات جبری

مهدی نوروزی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک

گرایش:مکانیک

علی طاهری

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی:دکتری مکانیک

گرایش: مکانیک

علی حسین استادزاد

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

گرایش:اقتصاد

سمیه غلامی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

گرایش: روانشناسی

هدی نخبه الفقهایی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق

گرایش: برق

علی طالع زاده لاری

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک

گرایش:مکانیک

صالح حسینی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی

سجاد خوشه چین

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی

مجتبی فروزش

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی

لینک به: انتشار نشریه صوتی تصویری دعوت در ایام ماه مبارک رمضان

سپیده یزدی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری برق

لینک به: انتشار نشریه صوتی تصویری دعوت در ایام ماه مبارک رمضان