قابل توجه کلیه دانشجویانی که جهت نیمسال اول ۱۴۰۱ متقاضی خوابگاه بوده و به آنها اختصاص داده شده:
به اطلاع می رساند هزینه اجاره بهای خوابگاه در این ترم برای دانشجویان ترم ۹و پایین‌تر مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار تومان) و دانشجویان سنواتی ترم ۱۰ و بالاتر ۱۸۰۰۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد هزار تومان) می باشد.
لذا با توجه به زمانبندی زیر نسبت به واریز پیش پرداخت و مابقی شهریه خوابگاه اقدام نمائید. لازم به ذکر است در صورت عدم واریز مبلغ پیش پرداخت تا موعد مقرر، اختصاص خوابگاه به دانشجو تایید نشده و هرگونه عواقب در خصوص عدم تخصیص خوابگاه بر عهده دانشجو خواهد بود.

⭕ واریزی اول (پیش پرداخت) به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ (پانصدهزارتومان) حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (دانشجویان سنواتی در این مرحله مبلغ ۶۰۰۰۰۰ (ششصدهزارتومان) پرداخت نمایند.)

⭕ واریزی دوم به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ (پانصدهزارتومان) حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ (دانشجویان سنواتی در این مرحله مبلغ ۶۰۰۰۰۰ (ششصدهزارتومان) پرداخت نمایند.)

⭕ واریزی سوم (تسویه حساب) الباقی شهریه حداکثر تا روز جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

ℹ️ℹ️ توجه:
– چنانچه مبلغ شهریه خوابگاه در مهلت مقرر تسویه نگردد دانشجو مشمول ۱۰ درصد جریمه خواهد شد.

دریافت راهنمای پرداخت شهریه خوابگاه