قابل توجه کلیه دانشجویانی که جهت نیمسال اول 1401 متقاضی خوابگاه بوده و به آنها اختصاص داده شده:
به اطلاع می رساند هزینه اجاره بهای خوابگاه در این ترم برای دانشجویان ترم ۹و پایین‌تر مبلغ 1500000 (یک میلیون و پانصد هزار تومان) و دانشجویان سنواتی ترم 10 و بالاتر 1800000 (یک میلیون و هشتصد هزار تومان) می باشد.
لذا با توجه به زمانبندی زیر نسبت به واریز پیش پرداخت و مابقی شهریه خوابگاه اقدام نمائید. لازم به ذکر است در صورت عدم واریز مبلغ پیش پرداخت تا موعد مقرر، اختصاص خوابگاه به دانشجو تایید نشده و هرگونه عواقب در خصوص عدم تخصیص خوابگاه بر عهده دانشجو خواهد بود.

⭕ واریزی اول (پیش پرداخت) به مبلغ 500000 (پانصدهزارتومان) حداکثر تا روز پنجشنبه 1401/06/24 (دانشجویان سنواتی در این مرحله مبلغ 600000 (ششصدهزارتومان) پرداخت نمایند.)

⭕ واریزی دوم به مبلغ 500000 (پانصدهزارتومان) حداکثر تا روز چهارشنبه 1401/07/20 (دانشجویان سنواتی در این مرحله مبلغ 600000 (ششصدهزارتومان) پرداخت نمایند.)

⭕ واریزی سوم (تسویه حساب) الباقی شهریه حداکثر تا روز جمعه 1401/08/20

ℹ️ℹ️ توجه:
– چنانچه مبلغ شهریه خوابگاه در مهلت مقرر تسویه نگردد دانشجو مشمول 10 درصد جریمه خواهد شد.

دریافت راهنمای پرداخت شهریه خوابگاه