به اطلاع میرساند کلاسهای دانشجویان جدیدالورود از تاریخ چهاردهم مهر به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزشی برگزار خواهد شد.