مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۰:۳۳ یکشنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۸
Sunday - 2019 October 20

شعار سال

انجمن علمی مهندسی صنایع در هفته معلم از اساتید خود تقدیر کردند.

انجمن علمی مهندسی صنایع در هفته ی معلم مقام والای اساتید را گرامی داشت. جهت بزگداشت مقام والای استاد و به پاس تمامی زحمات بی پایان و تلاش های بی وقفه اساتید در جهت امر آموزش و همکاری با انجمن، در هفته ی معلم از اساتید فرهیخته و مشاوران انجمن علمی مهندسی صنایع تجلیل و تشکر شد.

۲۰۱۷۰۵۰۲_۱۵۰۲۲۶0 ۲۰۱۷۰۵۰۲_۱۸۲۳۵۶ 20170506_175458