دوره های آموزشی آزاد:

مجتمع آموزش عالی لارستان به منظور مهارت آموزی دانشجویان و آمادگی برای ورود به بازار کار و پلی برای تقویت و توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و سایر بخش‌های جامعه اقدام به برگزاری دوره های آموزش‌های آزاد تخصصی و مهارتی مختلفی می نماید که در

پایان دوره به مهارت آموزان گواهی معتبر اعطا می نماید.

 

دوره آموزشی plc سطح یک(مقدماتی)

لینک ثبت نام

 

 

دوره عملی آشنایی با برق کشی ساختمان

 

لینک ثبت نام