((طرح آباد)) :آموزش برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاه‌ها

دانش آموختگان دانشگاه‌ها با گذراندن دوره کوتاه مدت مهارتی تخصصی که با مشارکت دانشگاه جامع علمی-کاربردی برگزار می شود توانمندی لازم برای ورود به بازار کار را کسب خواهند کرد.

مهارت جویان در پایان دوره و پس از قبولی در آزمون گواهینامه معتبر از سوی مجتمع آموزش عالی لارستان و دانشگاه جامع علمی-کاربردی دریافت خواهند کرد.

دوره تک پودمان : نصب و عیب یابی سخت افزار کامپیوترهای شخصی و سرویس دهنده ها

 

 

لینک ثبت نام