به اطلاع می رساند با توجه به اعلام صندوق رفاه دانشجویان کشور مبنی بر آغاز فرایند اعطای وام تحصیلی جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ، دانشجویان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ پس از مطالعه دقیق اطلاعیه، راهنمای ثبت نام، شرایط و مدارک مورد نیاز که به پیوست می باشد با مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان کشور به آدرس https://refah.swf.ir نسبت به ثبت نام و درخواست وام اقدام نمایند.