به اطلاع می رساند با توجه به اعلام صندوق رفاه دانشجویان کشور مبنی بر آغاز فرایند اعطای وام دانشجویی جهت نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ، دانشجویان می توانند پس از مطالعه دقیق اطلاعیه، راهنمای ثبت نام، شرایط و مدارک مورد نیاز که به پیوست می باشد با مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان کشور به آدرس https://refah.swf.ir نسبت به ثبت نام و درخواست وام اقدام نمایند.

مهلت ثبت درخواست وام ضروری: 1 الی 15 آبان ماه 1402
مهلت ثبت درخواست وام تحصیلی: 16 الی 30 آبان ماه 1402

قوانین پرداخت و بازپرداخت وام دانشجویی

جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام

راهنمای ورود و ثبت نام دانشجویان

راهنمای ثبت اطلاعات توسط دانشجو

راهنمای درخواست وام و مشاهده پرونده

مدارک مورد نیاز متقاضی و ضامن

سند تعهد محضری

راهنمای دریافت دفترچه اقساط و پرداخت بدهی