ساعات مشاوره گروه شیمی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰

جمعه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

پاسخگویی به سوالات صرفا در ساعات فوق از طریق ارسال پیام در سامانه (id:saboori) یا ارسال پیام در واتساپ (09173824913) می باشد.

 


ساعات مشاوره گروه روانشناسی

شنبه، دوشنبه: 12-10

سه شنبه چهارشنبه: از ساعت 12-14

پاسخگویی به سوالات صرفا در ساعات فوق از طریق ارسال پیام در سامانه یا ارسال پیام در واتساپ 09171337482

 


ساعات مشاوره گروه شهرسازی

یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۰

دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۴

پاسخگویی به سوالات در ساعات فوق از طریق ارسال پیام در سامانه آموزشی یا ارسال پیام در واتساپ به شماره 09173045457 یا تماس تلفنی با شماره 09017969635 می باشد.

 


ساعات مشاوره گروه کامپیوتر

شنبه الی سه شنبه از ساعت ۱۶.۳۰ الی ۱۸.۳۰

پاسخگویی به سوالات از طریق ارسال پیام در سامانه (id:bina) یا ارسال پیام در واتساپ (09177818486) یا تماس تلفنی با شماره ۰۹۱۷۷۸۱۸۴۸۶ می باشد.

 


ساعات مشاوره گروه برق

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۹

پاسخگویی به سوالات صرفا در ساعات فوق از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۹۱۷۷۸۲۷۶۷۸ می باشد.

 


ساعات مشاوره گروه مکانیک

شنبه 11:30-12:30
یکشنبه 13-14
دوشنبه 13-14
سه شنبه 9:30-11
چهارشنبه 13-14

پاسخگویی به سوالات صرفا در ساعات فوق و از طریق تماس تلفنی صورت می پذیرد.  تلفن تماس : 52253104 داخلی 116 موبایل: 0936543218


گروه مهندسی صنایع

شنبه الی سه شنبه ساعت 21 تا 22

پاسخگویی به سوالات صرفا در ساعات فوق از طریق پیام در واتساپ به شماره 09171840587 می باشد.