مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۴:۳۹ پنجشنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۷
Thursday - 2018 October 18

شعار سال

قهرمانی

  • ۲۶ دی, ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰
  • کسب مقام سوم فوتسال دانشجویان در مسابقات منطقه ۵ کشور در سال ۱۳۹۴
  • کسب مقام دوم مسابقات فوتسال دانشگاه های شهرستان در سال ۱۳۹۵
  • کسب مقام اول کونگ فو استانی در سال ۱۳۹۶ توسط خانم مریم خسروانی دانشجوی رشته مهندسی صنایع