مسولیتها و فعالیتها:

 • دبیری شورای پژوهشی و فناوری مرکز و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری مرکز با توجه به سیاستهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی و فناوری.
 • بررسی طرحهای تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
 • تهیه، تنظیم و جمع آوری اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذی ربط.
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوط.
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.
 • برقراری ارتباط با قطبهای علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها.
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانائیهای بالقوه مرکز به صنایع.
 • جمع آوری طرحهای متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی.
 • انجام امور مربوط به پروژه های تحقیقاتی.
 • شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی کشور.
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در مرکز با همکاری واحدهای ذی ربط.
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی.
 • انجام بررسی های لازم درزمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
 • همکاری در برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیأت علمی مرکز در کنفرانسهای علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل.
 • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیأت علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده.
 • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی – پژوهشی مرکز.
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط.
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی مرکز با هماهنگی واحدهای ذی ربط.
 • برنامه ریزی و تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم برای ایجاد همسویی میان فعالیت های مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در سطح کشور و در چارچوب اهداف و وظایف مرکز.
 • مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی فناوری کشور با جهت گیری توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری واحدهای ذی ربط.
 • همکاری در اصلاح و بازنگری در برنامه های مرتبط با توسعه فناوری در کشور و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی صلاح.
 • حمایت از پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با فناوری های نوین.
 • برنامه ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناوری در مرکز.
 • ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج از کشور و حمایت از صدور فناوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
 • انجام همکاری و مبادلات فناوری با مراجع و مراکز علمی و فناوری در کشور.
 • استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصین حوزه فناوری دستگاه های اجرایی و تشکیل کارگروه های برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت امور فناوری حسب مورد.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تدوین برنامه فناوری و بودجه سالانه مرکز برای انتقال دانش فنی و بومی کردن فناوری های انتقال یافته به داخل کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
 • انجام حمایت و پشتیبانی های لازم از ترویج و توسعه فناوری بویژه فناوری های بومی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با فناوری های نوین بر اساس اولویتها.
 • مطالعه و بررسی به منظور بازنگری و تجدید نظر در قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی صلاح.
 • مدیریت، ساماندهی و پایش امور فناوری اطلاعات و پیش بینی اعتبارات مربوط در سطح مرکز.
 • اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم و تعریف پروژه‌ها در سطح مرکز.
 • اتخاذ تدابیر لازم در جهت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات.
 • اتخاذ تدابیر لازم در جهت ایجاد ، گسترش و نظارت بر دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی.
 • اتخاذ تدابیر لازم در جهت ایجاد ، گسترش و پشتیبانی از زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات.
 • گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات.
 • ایجاد، گسترش و نظارت بر سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات در سطح مرکز.
 • تدوین و اصلاح استانداردها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرای آن‌ها در سطح مرکز.
 • نظارت بر اجرای قوانین و اسناد بالادستی فناوری اطلاعات کشور در سطح مرکز.
 • حضور در مجامع، نشست ها، همایش ها، جلسات داخلی و بین المللی، همکاری و انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با دستگاه ها، سازمان ها و شرکت ها، در حوزه فناوری اطلاعات به نمایندگی از مرکز.
 • تدوین و پیشنهاد قوانین، آیین نامه ها در حوزه فناوری اطلاعات به نمایندگی از مرکز.
 • همکاری و استفاده از توانمندی­های اعضای هیأت علمی به منظور انجام امور تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات.
 • اداره فعالیتهای مربوط به خدمات رایانه ای و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه داخلی و خارجی.
 • مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی.
 • ایجاد بانک اطلاعاتی دانشگاه و همکاری در استفاده بهینه از مراکز خدمات رایانه ای مرکز.
 • همکاری با واحد های دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستی.
 • تهیه و نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز حوزه های مختلف مرکز.
 • انجام امور مربوط به شبکه اطلاع رسانی داخلی و بین المللی.
 • حمایت و پشتیبانی از پایگاه اطلاع رسانی مرکز.
 • برقراری ارتباط مرکز با شبکه جهانی اینترنت، نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت.
 • برنامه­ریزی برای خرید پایگاه­های اطلاعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع لاتین مورد نیاز دانشگاه.
 • ارائه مشاوره به دانشکده­ها در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه.
 • نظارت بر تهیه و تأمین نرم افزارهای مورد استفاده در واحدهای مختلف دانشگاه.
 • طراحی و پیاده­سازی سیستم­های نرم افزارهای مرکز
 • طراحی سیستم های سخت افزاری مرکز مجازی.
 • راه اندازی پایلوت دانشگاه مجازی در مرکز.
 • ارائه استاندارهای آموزش الکترونیک.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.