دکتر مهدی نوروزی

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک

آدرس پست الکترونیکی: norozi347@yahoo.com

====================================================

معاونت آموزشي دانشگاه با استفاده از بهترين نيروهاي متخصص، در صدد تدوين و توسعه برنامه‌هايي است كه نيازهاي علمي، فني، حرفه‌اي و اجتماعي منطقه و در چشم اندازی وسیع تر ميهن عزيزمان را در قرن حاضر بهبود بخشیده و موجبات ارتقاء شاخص هاي كيفي مرتبط با آموزش و شاخص هاي كمي مورد نظر دانشگاه، در جهت اجراء كامل ضوابط آموزشي در كليه رشته ها و گروه ها و ارتقاءجايگاه دانشگاه در بلندمرتبه ترين بعد فراهم آورد.

مسئولیت ها و فعالیت ها:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس مرکز به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس مرکز در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مرکز.
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویتهای مرکز.
 • همکاری با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع جهت حسن اجرای برنامه های مرکز.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای كليه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و پژوهشی مرکز، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیتهای پژوهشی، فناوری و دانشجویی در مرکز.
 • برنامه‌ريزي امور آموزشي، پژوهشی و دانشجویی با همكاري واحدهاي ذی ربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه.
 • پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست مرکز و‌ اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي.
 • اجراي دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي و ضمن خدمت.
 • برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی،آموزشی و پژوهشی حوزه و مرکز و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
 • برنامه ریزی آموزشی مرکز در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی.
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی مرکز، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد.
 • تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي و تنظيم قرارداد دانشجويان بورسيه.
 • برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی-تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
 • نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در مرکز با هماهنگی وزارت متبوع.
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی.
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور.
 • توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری مرکز بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.
 • انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه مرکز جهت ارائه به رئیس مرکز.
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و فناوری و مبادله خدمات علمي.
 • همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدمات علمی بين مرکز و ساير مؤسسات.
 • همكاري در اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهی.
 • برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و مرکزی) برابر ضوابط مصوب.
 • تهيه برنامه پژوهشي و فناوری مرکز و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی ‌پژوهشي مرکز.
 • بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي مرکز در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئیسه.
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی، آموزشی و پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی، آموزشی و پژوهشی حوزه و مرکز و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی مرکز.
 • راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی مرکز در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت.
 • نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.
 • برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان مرکز.
 • رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت مرکز و ارائه گزارش به رئیس مرکز.
 • زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت مرکز.
 • راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی مرکز در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط.
 • تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.
 • رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی مرکز و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای لازم به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی در همه سطوح مرکز و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی مرکز.
 • ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
 • برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها.
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر مرکز به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
 • اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.
 • مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله.
 • پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج مرکز ، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی مرکز.
 • نظارت بر کلیه امور هیأت ممیزه مرکز.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.