دکتر صالح حسینی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه شیراز

آدرس پست الکترونیکی: saleh.o.hosseini95@gmail.com

 

مسولیتها و فعالیتها:

 • دبیری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز و تنظیم و تدوین مصوبات شوراهای مذکور.
 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی در جهت ارتقاء سطح علمی مرکز.
 • هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي مرکز در رشته ها وگرايشهاي مختلف با همكاري روساي دانشكده‌ها.
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهار نظر درخصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب.
 • بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
 • اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.
 • پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی.
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
 • مکاتبه با مراجع ذی صلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.
 • همکاری با واحدهای ذی ربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها.
 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت پذيرش دانشجو از آزمون سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي.
 • ارسال فرم هاي اعلام ظرفيت به دانشكده ها و بررسي ظرفيتهاي اعلام شده از سوي دانشكده ها و تطابق با آئين نامه هاي موجود.
 • پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي.
 • تهيه، تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوين مقررات مربوط به صورت كاتولوگهاي معرفي دوره های مقاطع مختلف تحصیلی.
 • تهيه و ابلاغ تقويم مرکز و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی.
 • نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه.
 • رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائي هاي آئين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي، پژوهشی و دانشجویی مرکز.
 • همکاری با مسئولین مرکز و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ….
 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي دانشجويان جدیدالورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.
 • نظر‌خواهي از دانشكده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي.
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست های متخذه.
 • دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.
 • اعمال دستورالعمل هاي صادره در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.
 • همكاري با دانشكده ها در تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
 • انجام امور مربوط به امور پذيرفته شدگان.
 • پاسخگويي به سئوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهي ، معرفي نامه وساير مكاتبات.
 • ابلاغ برنامه هاي امتحاني برطبق تصميمات متخذه به گروه هاي آموزشي و نظارت بر امر امتحانات پايان ترم.
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب درس.
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه ان به مسئولین ذی ربط.
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش اموختگان.
 • نظارت بر اجرای آیین نامه ا در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.
 • ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده.
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور.
 • بررسي و انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نظر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارائه نظرات كارشناسي و مشورتي به شوراي مزبور.
 • تهیه و تدوین طرح ها، برنامه ها و آیین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان
 • تهيه و تدوين طرح ها ، برنامه ها و آئين نامه ها براي تحقق اهداف و وظايف شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
 • تهيه برنامه كار و تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
 • برقراري سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي آنها و ارائه گزارش هاي مربوط.
 • بررسی و تدوین برنامه های آموزشی . پژوهشی برای شکوفا سازی استعدادهای درخشان.
 • بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از كشور و ارائه راه كارهاي جذب نخبگان ايراني خارج از كشور.
 • ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان استعدادهاي درخشان.
 • انتشار آثار علمي در زمينه استعدادهاي درخشان.
 • تهيه بانك هاي اطلاعاتي در زمينه استعدادهاي درخشان.
 • حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان.
 • توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان به دانشكده ها، مؤسسات پژوهشي و انجمن هاي علمي مجري برنامه هاي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان.
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
 • همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز.
 • برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی مرکز.
 • تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی.
 • طراحی و تدوین دروس مجازی.
 • تدوین آیین نامه های دروس مجازی.
 • آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیأت علمی با آموزش مجازی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.