دکتر صالح حسینی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه شیراز

آدرس پست الکترونیکی: saleh.o.hosseini95@gmail.com

 

مسولیتها و فعالیتها:

 • دبیری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز و تنظیم و تدوین مصوبات شوراهای مذکور.
 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی در جهت ارتقاء سطح علمی مرکز.
 • هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی مرکز در رشته ها وگرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده‌ها.
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر درخصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون درسی و محتوای دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهای مصوب.
 • بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
 • اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.
 • پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی.
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
 • مکاتبه با مراجع ذی صلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.
 • همکاری با واحدهای ذی ربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها.
 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آئین نامه های موجود.
 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگهای معرفی دوره های مقاطع مختلف تحصیلی.
 • تهیه و ابلاغ تقویم مرکز و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی.
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز.
 • همکاری با مسئولین مرکز و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ….
 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.
 • نظر‌خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست های متخذه.
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.
 • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان.
 • پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه وسایر مکاتبات.
 • ابلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب درس.
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه ان به مسئولین ذی ربط.
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش اموختگان.
 • نظارت بر اجرای آیین نامه ا در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.
 • ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده.
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور.
 • بررسی و انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور.
 • تهیه و تدوین طرح ها، برنامه ها و آیین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان
 • تهیه و تدوین طرح ها ، برنامه ها و آئین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان.
 • تهیه برنامه کار و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان.
 • برقراری سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارش های مربوط.
 • بررسی و تدوین برنامه های آموزشی . پژوهشی برای شکوفا سازی استعدادهای درخشان.
 • بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از کشور و ارائه راه کارهای جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور.
 • ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان.
 • انتشار آثار علمی در زمینه استعدادهای درخشان.
 • تهیه بانک های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان.
 • حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان.
 • توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به دانشکده ها، مؤسسات پژوهشی و انجمن های علمی مجری برنامه های شکوفا سازی استعدادهای درخشان.
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.
 • همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز.
 • برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی مرکز.
 • تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی.
 • طراحی و تدوین دروس مجازی.
 • تدوین آیین نامه های دروس مجازی.
 • آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیأت علمی با آموزش مجازی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.