معرفی رشته مهندسی انرژی
به عنوان یک تعریف کلی مهندسی انرژی مجموعه ای است شامل دروس نظری و عملی برای تربیت کارشناسان نخبه برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستم های استخراج، فراورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی.
همچون اکثر رشته های مهندسی، این رشته نیز بر پایه ی دروس ریاضی و فیزیک استوار است که با مقایسه­ی واحد های ارائه شده در این رشته می توان فهمید که بیشرین مطابقت را با رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی دارد.
رشته ی مهندسی انرژی از دهه 1970 میلادی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی آمریکا و کشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا و برخی کشور های شرق آسیا آغاز شد. در ایران نیز  دانشگاه علوم تحقیقات تهران و بعد از آن دانشگاه صنعتی شریف در دهه ی 1370 خورشیدی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد کردند که رشته مهندسی انرژی به عنوان یکی از گرایش های رشته مهندسی مکانیک مطرح شد.
مهندسی انرژی حدود 140 واحد درسی دارد که شامل دروس عمومی (22 واحد)، پایه (35 واحد)، اصلی (63 واحد)، اختیاری (16 واحد) و کاراموزی و پروژه (4 واحد) می باشد.
مهندسی انرژی دارای 3 گرایش می باشد که به صورت زیر است:
سیستم های انرژی:
در این گرایش به کمک قوانین علوم مکانیک و ترمودینامیک و برق قدرت، جهت گیری فناوری های فعلی به سوی بهینه سازی و حداقل کردن مصرف انرژی می رود. همچنین در این زمینه با فراگیری تکنیک­های شبیه سازی سیستم های ترکیبی، مانند سیستم ترکیبی تولید حرارت و قدرت یا تولید هم زمان، با هدف ارزیابی جایگاه حامل های انرژی فعالیت های زیادی از دیدگاه مهندسی انرژی انجام می شود .
تکنولوژی انرژی:
در این گرایش دانشجویان با روش های طراحی سیستم های تبدیل انرژی پیشرفته و یا سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت و برودت آشنا شده و همچنین قابلیت انواع سیستم های انرژی های تجدید پذیر با کمک ابزار های تحلیلی متفاوت نظیر مدل های برنامه­ی ریاضی و … و انجام آزمایش­های تجربی مورد بررسی قرار می­دهند. همچنین دانش آموختگان این رشته می­توانند علاوه بر توسعه­ی دانش فنی در این زمینه، تدوین برنامه های استفاده از فناوری های نوین در کشور را نیز بر عهده بگیرند .
انرژی های تجدیدپذیر:
در این گرایش مطالب مربوط به بکارگیری روش ها و تجهیزات جهت بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر جهت تولید انرژی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی، زیست‌توده، هیدروژن و پیل سوختی، اقیانوسی و آبی ازجمله انرژی‌های تجدید پذیر هستند. دانشجویان می توانند با مطالعه و فراگیری مطالب مربوط به تبدیل انرژی های تجدیدپذیر به برق، در کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش تولید انرژی و کاهش استفاده از انرژی های فسیلی کمک کنند.

==================================================
مشاور گروه مهندسی انرژی
دکتر مجتبی فروزش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی
محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی سهند تبریز
آدرس پست الکترونیکی: mojtaba.forouzesh90@gmail.com

================================================

چارت درسی مهندسی انرژی