معرفی رشته مهندسی شیمی

مهندسی شیمی علم گسترده ای است که تبدیل مواد به یکدیگر، جدا سازی آمیزه های اختلاط مواد و پدیده های انتقال را مورد مطالعه قرار می دهد. پایه این علم در حقیقت بر کوششهای انسان اولیه در استفاده از مواد خام طبیعی استوار است. آموزش مهندسی شیمی در دوره کارشناسی بگونه ای است که دانش آموختگان این رشته قادر به طراحی، راه اندازی، اداره و کنترل واحدهای صنعتی صنایع شیمیایی می باشند. دامنه علم مهندسی آنچنان گسترده است که زمینه های متعددی از جمله صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع مواد معدنی و پالایش نفت و گاز را نیز در بر می گیرد. دروس آن در ۸ نیمسال تحصیلی برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس، کارگاه ها و پروژه یک دوره دو ماهه نیز به کارآموزی اختصاص می یابد. تعداد کل واحدهای درسی این دوره ۱۴2 واحد به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی ۲۰ واحد

دروس پایه 31 واحد

درس اصلی 55 واحد

دروس تخصصی 21 واحد

دروس اختیاری 15 واحد

===================================================

مشاور گروه مهندسی شیمی
دکتر سجاد خوشه چین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی
محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تهران
آدرس پست الکترونیکی: khooshechinsajad@gmail.com

==================================================

آرایش ترمی دروس رشته مهندسی شیمی  اینجا دریافت نمایید.