معرفی رشته مهندسی مکانیک

مکانیک علم حرکت است. رفتار هر ماده (جامد یا سیال) در حال حرکت موضوع علم مکانیک است و مهندسی مکانیک نیز بیشتر به جنبه‌های کاربردی این حرکت توجه می‌کند. جالب توجه اینکه شعار اکثر محافل علمی مهندسی مکانیک در دنیا این است: ” هر چه حرکت می‌کند به یک مهندس مکانیک نیاز دارد. بنابراین از نظر کاربردی شاید مهندسی مکانیک گسترده ترین شاخه مهندسی باشد”. این رشته به عنوان یک رشته مهندسی مادر، تقریباً قدیمی ترین رشته مهندسی نظام آموزش عالی کشور بوده است که بعدها بسیاری از رشته ها از این رشته جدا شده و به صورت مستقل ارائه گردیده ­اند. با این وجود در حال حاضر رشته مهندسی مکانیک در سه گرایش ” طراحی جامدات “، ” حرارت و سیالات ” و ” ساخت و تولید ” درنظام آموزش عالی کشور در حال تدریس است.

مجتمع آموزش عالی لارستان، جذب دانشجو در رشته مهندسی مکانیک را در چارچوب یک رشته بدون گرایش در اسلوب کلی گروه های آموزشی خود قرار داده که تعیین گرایش را به انتخاب دانشجو در ترم های بالا (عموماً ترم پنج یا شش) موکول کرده است. این مهم از حیث اینکه دانشجو با آشنایی بیشتر گرایش خود را انتخاب می نماید در دستور کار قرار گرفته است.

======================================================


مشاور گروه مهندسی
مکانیک:

معصومه شریفی شیفته

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
محل تحصیل دوره دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک: m.sharifi.shifteh@gmail.com
=====================================================

آرایش ترمی دروس رشته مهندسی مکانیک  اینجا دریافت نمایید.