مجتمع آموزش عالی لارستان

۱۴:۱۶ شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۷
Saturday - 2018 September 22

شعار سال

نیروی انسانی

  • ۲۶ دی, ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

فوتسال: مربی حسین علیپور – سرپرست محمد صبورزاده

والیبال برادران: مربی دکتر افروزه -سرپرست محمد صبورزاده

والیبال خواهران : مربی خانم بلیغی- سرپرست سمانه شیعه زاده