مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۸:۴۵ پنجشنبه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۷
Thursday - 2018 July 19

شعار سال

نیروی انسانی

  • ۲۶ دی, ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

فوتسال: مربی حسین علیپور – سرپرست محمد صبورزاده

والیبال برادران: مربی دکتر افروزه -سرپرست محمد صبورزاده

والیبال خواهران : مربی خانم بلیغی- سرپرست سمانه شیعه زاده