مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۳:۱۵ سه شنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۷
Tuesday - 2018 November 20

شعار سال

نیروی انسانی

  • ۲۶ دی, ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

فوتسال: مربی حسین علیپور – سرپرست محمد صبورزاده

والیبال برادران: مربی دکتر افروزه -سرپرست محمد صبورزاده

والیبال خواهران : مربی خانم بلیغی- سرپرست سمانه شیعه زاده