هیأت امناء

هیأت امناء عالی ترین رکن مؤسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ67/12/9 و 67/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ 69/10/18 مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیأت امناء چنین است:

تصویب آیین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات امنا

  اعضای هیأت امنای دورۀ ششم عبارتند از:

دكتر منصور غلامی وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنا
دكترعبدالرضا باقري رئیس مركز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
دکتررخیمی شعرباف رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز
دکتر رضا گرایی نژاد عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه شیراز
دکتر سید مجتبی زبرجد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز
دکتر حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
دکتر کامبیز مینایی سرپرست دانشگاه جهرم
دکتر محمدرضا مغاره رئیس دانشگاه هنر شیراز
دکتر علی طاهری رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر محمدتقی حیدری رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر صادق نیرومند رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
دکتر محمد بازیار رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
دکتر حسین امین رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر علی اصغر توفیق عضو حقیقی کمسیون دائمی هیات امنا دانشگاه شیراز
دکتر علی شریفی عضو حقیقی کمسیون دائمی هیات امنا دانشگاه شیراز
دکتر جعفر قادری عضو حقیقی کمسیون دائمی هیات امنا دانشگاه شیراز
دکتر عزت اله رئیسی عضو حقیقی کمسیون دائمی هیات امنا دانشگاه شیراز