مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۸:۴۲ پنجشنبه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۷
Thursday - 2018 July 19

شعار سال

هیأت امناء

  • ۳۱ تیر, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳

هیأت امناء

هیأت امناء عالی ترین رکن مؤسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ۶۷/۱۲/۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیأت امناء چنین است:

تصویب آیین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات امنا

۱- دانشگاه صنعتی شیراز

۲- دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۳- مجتمع آموزش عالی لارستان

۴- مرکز آموزش عالی لامرد

اعضاء حقوقی هیأت امنا:

۱- دکتر منصور غلامی                     وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

۲- دکتر جلیل مقدسی                     رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امناء

۳- دکتر عبدالرضا باقری                  قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

۴- دکترسعدا…نصیری قیداری         دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵- دکتر شهاب کسکه                       معاون مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

۶- مهندس محمود سعادتی             نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- دکتر فرهاد براتی                        رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۸- دکتر علی طاهری                        سرپرست مجتمع آموزش عالی لارستان

۹- دکتر علی تیزرو                          رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

  اعضاء حقیقی هیأت امناء:

۱- آیت اله شیخ اسداله ایمانی              عضو هیأت امناء

۲- دکتر احمدرضا دستغیب                   عضو هیأت امناء

۳- دکتر محمد جواد دهقانی                 عضو هیأت امناء

۴- مهندس سید محمدرضا رضازاده      عضو هیأت امناء

۵- دکتر محمدرضا ظهیرامامی              عضو هیأت امناء

۳- دکتر محمدمهدی علویان مهر           عضو هیأت امناء