دیجی لیب DgiLib

نرم‌افزاری با تمرکز بر مدیریت مجموعه‌ای از محتواهای الکترونیکی است. این نرم افزار با هدف سازماندهی، ذخیره و بازیابی اطلاعات منابع دیجیتال در سطح کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی توسعه یافته است. چرا که موارد فوق نقطه شروع در اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات کتابخانه دیجیتال است.
این نرم‌افزار به گونه ای طراحی شده تا در ذخیره‌سازی، سازماندهی و دستیابی منطقی به هر نوع اطلاعات دیجیتالی در مدت زمان طولانی به خدمت آید و می‌تواند منابع اطلاعاتی دیجیتال شده را با سرعت بالا و صرفه اقتصادی دسترس‌پذیر سازد.