مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۱:۴۷ چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
Wednesday - 2019 June 19

شعار سال

اختراع کفش اعلام سرقت برای کارکنان بانک ها و طلافروشی ها

  • ۰۱ مهر, ۱۳۹۷ - ۸:۴۸
۳ نفر از دانشجویان پر تلاش مجتمع آموزش عالی لارستان با مشاوره دکتر افروزه عضو هیئت علمی مجتمع موفق به اختراع کفش اعلام سرقت برای کارکنان بانک ها و طلافروشی ها شدند. علیرضا رحیمی رتکی، مهدی احمدزاده و حافظ آریایی دانشجویان مجتمع آموزش عالی لارستان با این اختراع در جهت امنیت بانک ها و طلافروشی ها قدم بداشته اند.
این سیستم گام جدیدی در حوزه امنیت بانک ها، طلافروشی ها و … می باشد. سیستم موصوف متشکل از دو بخش گیرنده و فرستنده است روش کار این دستگاه بدین صورت است که : مدار بخش گیرنده در قسمت امنی از بانک، طلافروشی و … قرار می گیرد، این مدار با دریافت دستور از فرستنده و براساس تنظیمات کاربر اقدام به تماس و ارسال پیامک به نزدیکترین پاسگاه، پلیس امنیت، اورژانس و افرادی خاص (که شماره آنها قبلاً برای سیستم تعریف شده است) می نماید، همچنین فعال و غیرفعال سازی هشدارهای صوتی و حصارهای اضطراری درب خروجی جهت جلوگیری از خروج و فرار سارقین توسط این بخش مدار کنترل می شود. بخش فرستنده: مدار بخش فرستنده در قالب یک کفش برای کارکنان بانک ها و طلافروشی ها ارائه می شود که دارای دو فلز می باشد که با فاصله از هم بر روی سطح کفش می باشد و نقش کلید را در این سیستم ایفا می نمایند، همچنین سطحی فلزی در ته کفش کاربر قرار گرفته است و کاربر با قرار دادن یک پای خود بر روی پای دیگر می تواند بین دو فلز موجود بر روی سطح کفش که با فاصله از هم قرار گرفته اند اتصال برقرار نماید و مدار بخش گیرنده را فعال سازد.
shoes