مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۹:۲۵ یکشنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۸
Sunday - 2019 October 20

شعار سال

سامانه خدمات آموزشی

  • ۱۳ مهر, ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۵

دانشجویان محترم توجه نمایند

انجام خدمات زیر تنها از طریق «سامانه خدمات آموزشی» سازمان امور دانشجویان به آدرس  mad.saorg.ir  انجام می گیرد.

خدمات
شورای بررسی موارد خاص
میهمانی و انتقال دانشجویان
درخواست لغو تعهد آموزش رایگان
بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی
انتخاب دانشجوی نمونه
مهمانی انتقال شاهد و ایثارگر

* زمانبندی و راهنمای درخواست ها در آدرس اشاره شده وجود دارد.

امور آموزشی مجتمع

مهرماه ۹۷