روابط عمومي فعاليتي است ممتد ، مداوم و طرح‌ريزي شده كه از طريق آن ، افراد و سازمانها مي‌كوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آنها سروكار دارند به دست آورند و در حقيقت بخشي از مديريت است و در اغلب موارد نقش مغز متفكر ، قلب تپنده ، دست اجراء ، پاي پيشرفت ، گوش شنوا ، چشم بينا و زبان گوياي سازمان مديريت آن را ايفا مي‌كند. فعاليتي كه روابط عمومي انجام مي‌دهد در يك كلمه «ارتباط» از ديدگاه نظري «علم» از جنبه عملي و اجرايي خود «فن» و از جنبه خلاقانه و زيبايي شناختي «هنر» است و آيينه تمام نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است.بي ترديد ، هر نگرشي گوياي اهداف و شيوه‌هايي است كه نحوه رسيدن به آنها را مشخص مي‌كند. بررسي نگرشهاي عمده به روابط عمومي مشخص كرد كه شامل مسير و هدف مستند : منظور از مسير كار روابط عمومي تاكتيكهايي است كه روابط عمومي براي رسيدن به اهداف خود انتخاب مي‌كند پس «هدف » مشخص كننده افق‌ها و  ارزشهايي است كه روابط عمومي در پيامها و برنامه‌هاي خود منظور مي‌كند و در حقيقت به اختصار مي توان گفت هدف روابط عمومي كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد احساس اشتراك ميان فرد يا سازمان از سويي و  مخاطبان از سوي ديگر مي‌باشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي و دوسويه ، مشاركتي و پيچيده است كه به طور  بالقوه به ايجاد حس اشتراك كمك مي‌كند.

===================================

مسئولیت ها و فعالیت ها:

 • ايجاد ارتباط اداري بين رياست مرکز و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري آنها.
 • دريافت و ثبت نامه هايي كه از واحدهاي مختلف ارسال مي گردد و لازم است به ر‌ؤيت رئيس مرکز برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
 • تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظارت و دستورات رئیس مرکز به واحدهای مختلف می باشد.
 • تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره.
 • پیگیری و اجرای دستورات رئیس مرکز.
 • تنظيم برنامه هاي كاري و ملاقات رئيس مرکز.
 • دعوت افراد جهت تشكيل جلسات و كميسيونها.
 • تنظيم صورتجلسات حوزه رياست و ابلاغ آن به واحدهاي ذی ربط و پيگيري مصوبات جلسات مذكور.
 • انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی مرکز در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذی ربط.
 • تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
 • مطالعه کلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط.
 • برنامه ریزی و اداره امور کنفرانسها و سمینارها.
 • انتشار اخبار و اطلاعات داخلی مرکز جهت اطلاع کارکنان.
 • اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مرکز.
 • تهیه برنامه های لازم جهت مراسم اعیاد و جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق مرکز برگزار می شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
 • ارسال نامه های محرمانه به مدیریت ها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت، ضبط، نگهداری و بایگانی نامه های محرمانه.
 • همکاری در بروز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی مرکز.
 • جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی مرکز به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف مرکز از طریق انتشار پیک، مجله، نشریه و خبرنامه های دوره ای و … .
 • انجام امور اداری هیآت امناء و شوراهای مرکز و کمسیون های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی ربط.
 • عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ها و … و نگهداری سوابق آنها.
 • انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه، تدوین و تنطیم مصوبات هیأت امنا مرکز.
 • رسیدگی به امور مربوط به جمع آوری و استنتاج اطلاعات و آمار کلیه امور مرکز.
 • تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به کمسیون دائمی و هیأت امناء و جمع آوری مصوبات آنها و ارائه گزارشات لازم به رئیس مرکز.
 • بررسی و تنظیم پیش نویس آیین نامه های داخلی مرکز به منظور طرح و تصویب در هیأت امناء و ابلاغ مصوبات هیأت امناء به واحدهای ذی ربط.
 • شرکت در جلسات کمیسیون دائمی، کنفرانس ها و سمینارها حسب مورد و دستور مقام مافوق و ارائه گزارشات لازم.
 • بررسی و ارسال بودجه تفصیلی مرکز که از طرف رئیس مرکز پیشنهاد می شود برای طرح و تصویب در هیأت امناء.
 • انجام امور مربوط به دعوت از شخصیتهای علمی و سیاسی و … داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط.
 • انجام فعالیت درخصوص جذب کمک های مالی و … قطبهای مختلف اقتصادی کشور.
 • بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های مرکز و تهیه پاسخ های لازم.
 • برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی و فناوری.
 • ترجمه نامه ها ،نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز مرکز و مؤسسات تحقیقاتی تابعه.
 • تنظیم برنامه های سمینارها ، کنکگره ها ، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
 • انجام بررسي هاي لازم به منظور جلب همكاري شخصيت هاي علمي ايراني مقيم خارج.
 • فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان خارجي با همكاري گروههاي آموزشی.
 • تشريك مساعي در برقراري ارتباط انجمن‌ها و هيأت علمي مرکز با مجامع علمي بين‌المللي و دانشمندان خارجي با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط مرکز و واحد همكاريهاي علمي بين المللي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.
 • تهيه تفاهم نامه هاي همكاري‌هاي علمي با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی خارج از كشور و عضويت در مجامع علمي و بین المللی.
 • رسيدگي به امور مربوط به استادان و محققان خارجي در مرکز.
 • انجام ساير امور محوله از سوي رئیس مرکز.