دکتر عبدالکریم افروزه

 

سمت: سرپرست مجتمع

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری فیزیک

آدرس پست الکترونیکی: afroozeh155@gmail.com