دکتر علی طاهری

taheri

سمت: رئیس مجتمع

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی مکانیک

ایمیل: taheri@lar.ac.ir

سوابق