معرفی رشته مهندسی شهرسازی

شهرسازی و گرایش های متنوع آن تقریباً یک رشته علمی جدید است که ریشه های آن را باید در پاره ای علوم کاربردی از قبیل معماری، معماری چشم انداز، مهندسی عمران و علوم اجتماعی و رفتاری دانست. دپارتمانهای آموزش شهرسازی  در طول قرن گذشته  در سراسر دنیا بر دامنه ای از تخصص های متفاوت متمرکز شده اند که از آن جمله اند: مدل تئوری محور، رویکرد برنامه ریزی فیزیکی و طراحی محور و اخیراً رویکرد انتقادی ساختار گرایانه. تفاوت در رویکردها ، بخشی متأثر از تفسیرهای متفاوت از ماهیت شهرسازی و بخشی ناشی از میان رشته ای بودن این تخصص است . با این حال، شهرسازی معمولاً بعنوان رشته ای که فاقد تئوری ها و سنت های خاص خود است بحساب می آید.

مهندسی شهرسازی یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند.در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به رشته مهندسی شهرسازی شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند. دوره کارشناسی شهرسازی با احتساب طرح نهایی، حداقل ۴ سال به طول انجامد. دانش آموختگان این دوره می توانند از طریق آزمون ورودی در دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری ادامه تحصیل دهند. تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ۱۴0 واحد به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی : ۲۲ واحد

دروس پایه: ۲۰ واحد

دروس تخصصی: ۷۳ واحد

دروس اختیاری: ۲۰ واحد

پروژه نهایی: ۵ واحد

==================================================


مشاور رشته مهندسی
 شهرسازی:

دکتر مهدی نیلی پور

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شهرسازی اسلامی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آدرس پست الکترونیکی: mehdi.nilipour@gmail.com

==================================================

آرایش ترمی دروس رشته مهندسی شهرسازی  را از اینجا دریافت نمایید.