معرفی رشته مهندسی شهرسازی

شهرسازی و گرایش های متنوع آن تقریباً یک رشته علمی جدید است که ریشه های آن را باید در پاره ای علوم کاربردی از قبیل معماری، معماری چشم انداز، مهندسی عمران و علوم اجتماعی و رفتاری دانست. دپارتمانهای آموزش شهرسازی  در طول قرن گذشته  در سراسر دنیا بر دامنه ای از تخصص های متفاوت متمرکز شده اند که از آن جمله اند: مدل تئوری محور، رویکرد برنامه ریزی فیزیکی و طراحی محور و اخیراً رویکرد انتقادی ساختار گرایانه. تفاوت در رویکردها ، بخشی متأثر از تفسیرهای متفاوت از ماهیت شهرسازی و بخشی ناشی از میان رشته ای بودن این تخصص است . با این حال، شهرسازی معمولاً بعنوان رشته ای که فاقد تئوری ها و سنت های خاص خود است بحساب می آید.

مهندسی شهرسازی یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند.در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به رشته مهندسی شهرسازی شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی شهرسازی با احتساب طرح نهایی، حداقل ۴ سال به طول انجامد. دانش آموختگان این دوره می توانند از طریق آزمون ورودیدر دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محیطی، مدیریت شهری، برنامه ریزی منطقه ای و… ادامه تحصیل دهند.

تعداد واحدها

این دوره از سه بخش دروس پایه (۲۷ واحد)، دروس اصلی(۴۱ واحد)، دروس تخصصی (۴۸ واحد )، و دروس اختیاری (۴ واحد) جمعاً (۱۲۰ واحد ) تشکیل شده است .

==================================================


مشاور رشته مهندسی
 شهرسازی:

آزاده پورتزک

مدرک تحصیلی : دکتری شهرسازی

پست الکترونیک: apourtazak@yahoo.com

==================================================

آرایش ترمی دروس رشته مهندسی شهرسازی در مجتمع آموزش عالی لارستان را از اینجا دریافت نمایید.