معرفی رشته مهندسی شهرسازی

شهرسازی و گرایش های متنوع آن تقريباً يك رشته علمي جديد است كه ريشه هاي آن را بايد در پاره اي علوم كاربردي از قبيل معماري، معماري چشم انداز، مهندسي عمران و علوم اجتماعي و رفتاری دانست. دپارتمانهای آموزش شهرسازي  در طول قرن گذشته  در سراسر دنیا بر دامنه اي از تخصص هاي متفاوت متمركز شده اند که از آن جمله اند: مدل تئوري محور، رويكرد برنامه ريزي فيزيكي و طراحي محور و اخيراً رويكرد انتقادي ساختار گرايانه. تفاوت در رویکردها ، بخشي متأثر از تفسيرهاي متفاوت از ماهیت شهرسازی و بخشي ناشي از ميان رشته اي بودن اين تخصص است . با این حال، شهرسازی معمولاً بعنوان رشته اي كه فاقد تئوري ها و سنت هاي خاص خود است بحساب می آید.shahr

مهندسی شهرسازی یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند.در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به رشته مهندسی شهرسازی شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی شهرسازی با احتساب طرح نهایی، حداقل 4 سال به طول انجامد. دانش آموختگان این دوره می توانند از طریق آزمون ورودیدر دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محیطی، مدیریت شهری، برنامه ریزی منطقه ای و… ادامه تحصیل دهند.

تعداد واحدها

این دوره از سه بخش دروس پایه (27 واحد)، دروس اصلی(41 واحد)، دروس تخصصی (48 واحد )، و دروس اختیاری (4 واحد) جمعاً (120 واحد ) تشکیل شده است .

==================================================


مشاور رشته مهندسی
 شهرسازی:

آزاده پورتزک

مدرک تحصیلی : دکتری شهرسازی

پست الکترونیک: apourtazak@yahoo.com

==================================================

آرایش ترمی دروس رشته مهندسی شهرسازی در مجتمع آموزش عالی لارستان را از اینجا دریافت نمایید.