معرفی رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنایع را می توان کاربرد اصول و فنون مهندسی مدیریتی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستم هایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات بشکل کارآ و مطلوب دانست. فعالیت های مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد می نماید. مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی، روش ها وفناوری اند. این رشته، از معدود رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه های اصلی سیستم های مورد مطالعه آن را تشکیل می دهد.

در سال های گذشته، رشته مهندسی صنایع بواسطه سرفصل های درسی تدوین شده مانند اکثر علوم مهندسی بیشتر جنبه فنی و ماشینی به خود داشت به گونه ای که واحدهای کارگاهی این رشته بعضاً از بسیاری از رشته های فنی مهندسی نیز بیشتر بود که این امر همخوانی چندانی با مفاهیم رشته مهندسی صنایع نداشت که خوشبختانه اکنون در تدوین چارت تحصیلی جدید مهندسی صنایع مصوب وزارت علوم، اصلاحاتی لحاظ شده و مباحث مدیریتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

حضور این رشته از آن جهت که بتوان ارتباط  بخش صنعت خطه وسیع لارستان ( فعالترین شهرستان صنعتی پس از مرکز استان) را با مباحث مدیریتی روز همگام نماید، به عنوان یکی از رشته های پرکاربرد دانشگاه دولتی لار مورد توجه فرار گرفت، که این امر نویدبخش خدمات ارزشمندی به صنعت و اقتصاد کشورخواهد بود.

======================================================


مشاور گروه مهندسی صنایع:

علی حسین استادزاد

مدرک تحصیلی : دکتری اقتصاد

محل تحصیل دوره دکتری: دانشگاه شیراز

پست الکترونیک: ali.ostadzad@gmail.com

==================================================

آرایش ترمی دروس رشته مهندسی صنایع را از اینجا دریافت نمایید.