امور آموزش و فارغ التحصیلان


 

حسین علی پور

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

کارشناس مسئول آموزش

 

 

 

 

بهروز لطفی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس آموزش

 

 

 

 

نسرین نامدار

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس فارغ التحصیلان

 

 

 

امور فناوری اطلاعات


احسان کامیاب

رشته تحصیلی: کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

 

 

امور پژوهش


 

رقیه آریان

رشته تحصیلی: مهندسی برق

کارشناس پژوهش

 

 

 

 

امور دانشجویی و فرهنگی


 

صفا فرجام

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

 

 

 

 فاطمه روزگاری

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

فائزه دهقان خلیلی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور دانشجویی

 

حراست


 محمد صبورزاده فرد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی

مدیر حراست

 

مالی و بودجه


روح الله شجاعت

 رشته تحصیلی: حسابداری

مدیر امور مالی

 

 

 

 

 

 

جمال شکورزاد

رشته تحصیلی: حسابداری

کارشناس امور مالی

 

 

 

 

شهره سجادی

رشته تحصیلی: اقتصاد

کارشناس مسئول برنامه، بودجه و تشکیلات

 

 

امور اداری


 

محمدرضا قنبرنژاد

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

 

 

 

 

مهدی شریف زاده

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدیر طرح و برنامه

 

 

 

 

 

سمیه معصومی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور اداری

 

 

 

 

 

 

محمدحسین سرویان

رشته تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار

کارشناس امور اداری

 

 

 

 

روابط عمومی ودفتر ریاست

 


  

حسین داوری

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه