با توجه به درخواست مکرر پذیرفته شدگان به اطلاع می رساند زمان ثبت نام اینترنتی تا روز یکشنبه تاریخ یازدهم مهرماه تمدید شده است.

زمان دقیق شروع کلاس ها از طریق سایت lar.ac.ir اعلام خواهد شد.