دهمین نشست دبیران شورای هماهنگی و دبیران اتحادیه انجمن های علمی با حضور علیرضا آذری، دبیر شورای دبیران دانشگاه در اصفهان برگزار گردید.

این نشست 29 تا 31 فروردین ماه به میزبانی دانشگاه اصفهان و با حضور حدود 120 نفر از اعضای شورای هماهنگی و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور و مسئولین وزارتی برگزار شد.

در روز نخست این نشست سه روزه به اجرا و نقد مستند بانوی گل سرخ با موضوع کار آفرینی و اشتغال پرداخته شد. روز دوم بعد  از سخنرانی دکتر ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به سوالات و مطالبات مطرح شده از سمت دبیران پاسخ داده شد و در ادامه، جلسه هم اندیشی و انتقال تجربیات میان دبیران دانشگاه های سراسر کشور برگزار گردید. برگزاری دو کارگاه کارآفرینی، مستند سازی و گزارش نویسی از حاشیه های برگزاری برنامه روز دوم بود.

در روز پایانی دو نفر از دبیران شورای دبیران و سه نفر از دبیران اتحادیه انجمن های علمی به عنوان اعضای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی انتخاب شدند.

4_60441464401570038694_604414644015700387322

در راستای گسترش فرهنگ کتاب خوانی و رواج آن در میان دانشجویان و همچنین کاهش هزینه در خرید کتاب و رفاه حال دانشجویان نمایشگاه کتاب دسته دوم توسط انجمن علمی مهندسی صنایع طی مدت سه روز برگزار شد.

دانشجویان تمامی رشته ها در این نمایشگاه گرد هم آمدند و این مراسم با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.

در طول مدت برگزاری نمایشگاه حدود صد جلد کتاب از میان دانشجویان جمع آوردی گردید و با 35% تخفیف روی جلد به دانشجویان فروخته شد.

۲۰۱۷۰۳۰۶_۱۱۳۳۱۱1 ۲۰۱۷۰۳۰۶_۱۱۳۳۵۰ ۲۰۱۷۰۳۰۶_۱۳۵۳۳۷2