آموزش کنترل و مدیریت پروژه با نرم افزار MSP طی دوازده جلسه در قالب یک گروه 30 نفره متشکل از دانشجویان ورودی های 93،92 و 94 در طول نیمسال دوم تحصیلی 96-95 با تدریس آقای آذری در سایت دانشگاه برگزار گردید.

این دوره به مباحثی از جمله نحوه طراحی تقویم کاری، تعریف ساختار شکست کار (WBS) و ورود آن در نرم افزار، ورود پیش نیازی فعالیتها، تعریف، تخصیص منابع و تسطیح آن و در انتها بهنگام سازی پروژه و روش های مختلف گزارش گیری پرداخته شد. و این دوره همزمان با کار عملی دانشجویان همراه بود.
گفتنی است این نرم افزار یکی از معروف ترین و پرکاربردترین نرم افزار های مرتبط با مهندسی صنایع در حوزه ی مدیریت پروژه می باشد. در پایان این دوره و پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی به دانشجویان شرکت کننده در این دوره مدرک معتبر فنی و حرفه ای اعطاء می گردد.

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۱_۰۵-۱۱-۰۳ photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۱_۰۵-۱۱-۱۲

آموزش دوره ی اکسل مقدماتی و تخصصی مرتبط با رشته ی مهندسی صنایع طی 12جلسه در قالب دو گروه 25 نفره از دانشجویان با تدریس خانم حق شناس در سایت دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این دوره به بررسی مسائل مقدماتی و در ادامه مسائل تخصصی از ایجاد نمودارهای مدیریتی، نمودارهای مربوط گانت چارت و time line، قالب بندی شرطی (Conditional Formatting) و فرمولهای پرکاربرد پرداخته شد و این دوره همزمان با کار عملی دانشجویان همراه بود.
گفتنی است پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی به شرکت کنندگان مدرک معتبر فنی و حرفه ای اعطاء می گردد.

photo_2017-06-03_17-32-28