شروع برگزاري كلاس اموزشي نرم افزار پركاربرد Hysys مقدماتي (شبيه سازي فرايند هاي شيميايي)به همت انجمن علمي مهندسي شيمي ويژه دانشجويان اين رشته برگزار شد.
اين نرم افزار پركارد در شبيه سازي فرايند هاي شيميايي صنعتی به کار میرود، گفتنی است اين دوره بصورت ٤ جلسه ٢ ساعت پنجشنبه هر هفته إز ساعت ٩الي١١ در سايت كامپيوتر ساختمان شماره دو برگزار می گردد.

photo_2018-02-23_09-28-15 photo_2018-02-23_09-28-16