با عنايت به آزمون كتبي برگزار شده در تاريخ 18 اسفند 1400، اسامي 5 نفر اول آزمون كتبي به ترتيب حروف الفبا، به شرح زير اعلام مي‌شود. تاريخ و محل دريافت و بررسي مدارك و انطباق با شرايط آزمون و سپس مصاحبه، بعداز تعطيلات نوروز، از طريق همين سامانه و همچنين، از طريق پيامك، به اطلاع برگزيدگان آزمون كتبي خواهد رسيد.

* موهبت آوازه

* زهرا اسماعیل زاده

* سارا بختیاری نژاد

* سارا تیموری

* زهرا رحمانی فر