آیین نامه آموزشی مجتمع در صفحه فرمها و آیین نام های آموزشی قرار گرفت.

دانشجویان محترم نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال باید برای ثبت درخواست خود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا اقدام نمایند.

 •  دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته، باید تقاضای خودرا خارج از سامانه و بصورت کتبی(از اول لغایت سی و یک اردیبهشت) به واحد آموزش ارائه نمایند.
 •  متقاضی میهمانی و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم صحت هریک از اطلاعات ارائه شده مشمول قوانین انضباطی خواهد شد.
 •  این دانشگاه صرفاً تقاضا های ثبت شده در سامانه وزارت علوم را مورد بررسی قرار می دهد و به درخواست های فیزیکی ترتیب اثر نخواهد داد.
 •  نتایج درخواست های نقل و انتقال، در زمان تعیین شده صرفا در سامانه اعلام خواهد شد.
 • پیشنهاد می شود متقاضی ضمن توضیح دقیق شرایط خاص خود، همه مستندات تایید کننده آن شرایط را بصورت یک فایل فشرده در سامانه قرار دهد.

برای دریافت آیین نامه میهمانی و انتقال اینجا کلیک کنید..مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • زمانبندی درس معرفی به استاد و دروس تابستان:
ثبت نام در ….آخرین مهلت اخذآخرین مهلت تحویل نمره توسط استاد
نیمسال مهر۱۵ شهریورشروع نیمسال بهمن
نیمسال بهمن۲ هفته پس از اعلام نمرات نیمسال مهرپایان تیرماه
تابستان۲ هفته پس از اعلام نمرات نیمسال بهمنشروع نیمسال مهر
 • دریافت، تکمیل و تحویل فرمهای کارآموزی و پروژه کارشناسی:
ثبت نام در ….بازه زمانی
نیمسال مهر۱۵ شهریور تا حذف و اضافه نیمسال مهر
نیمسال بهمن۱۵ دی تا حذف و اضافه نیمسال بهمن
تابستان۱۰ اردیبهشت تا پایان خرداد
 • زمانبندی تحویل گزارش کارآموزی:
ثبت نام در ….آخرین مهلت تحویل گزارش
نیمسال مهر۲۹ اسفندماه همان سال
نیمسال بهمن۳۰ مهرماه سال بعد
تابستان۳۰ مهرماه همان سال
 • مهلت تحویل گزارش کارآموزی و پروژه که به تایید استاد مشاور رسیده به آموزش حداکثر ۸ ماه پس از تاریخ اخذ آن است.
 • مطابق با تبصره یک ماده ۲۸ آئین نامه آموزشی شماره ۲۴۴۷۵۹ /۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال سنوات تحصیلی برای دانشجو منظور می شود.
 • برای درس معرفی به استاد، شهریه ثابت و متغییر دریافت می گردد.
 • اخذ پروژه / کارآموزی به همراه سایر واحدهای درسی در یک نیمسال، مجاز می باشد.
 • هزینه نیمسالهای مازاد سنوات تحصیلی مجاز طبق مصوبه هیات امناء دریافت می شود.
 • درس دانش خانواده و جمعیت برای رشته های مهندسی برق، شهرسازی و کامپیوتر در مجموعه دروس عمومی و برای بقیه رشته ها درصورت گذراندن درس توسط دانشجو به عنوان درس اختیاری (اگر طبق برنامه درسی مجاز باشد) لحاظ می گردد.
 • نسخه نهایی گزارش پروژه و کارآموزی که به امضای دانشجو و استاد راهنما و تایید استاد مشاور رسیده به صورت فایل pdf به آموزش تحویل داده شده و نیازی به صحافی ندارد.
 • در صورت اخذ درس دارای پیش نیاز (هم نیاز) چنان چه پیش نیاز آن پاس نشود بایستی درس را در همه ترم های بعدی تا زمان پاس شدن اخذ نماید.