آرایش ترمی دروس رشته روانشناسی را از اینجا دریافت نمایید.

مشاور گروه روانشناسی:

سمیه غلامی
مدرک تحصیلی : دکتری روانشناسی
محل تحصیل دوره دکتری: دانشگاه تبریز

پست الکترونیک: