امروز سند راهبردی یا همان برنامه ریزی استرتژیک بر مبنای مدل­های استاندارد برنامه ریزی پایه گذاری و تدوین می­گرددکه از جمله این الگوها، می­توان به مدل برنامه‌ریزی دیوید اشاره نمود که دارای اسلوب مشخص و واضحی بوده و در حال حاضر مورد استفاده بسیاری از ارگان­ها و سازمان­های دولتی و خصوصی در سطح دنیا می­باشد. مجتمع آموزش عالی لارستان نیز از همان ابتدای تاسیس در بهمن 92، مطالعات گسترده ای را جهت تدوین این برنامه آغاز نمود که حاصل این مطالعات در قالب ویرایش نخست برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی مجتمع آموزش عالی لارستان در این نوشته آورده شده است.

تعیین راهبرد و برنامه میان مدت و بلند مدت مجتمع آموزش عالی لارستان در قالب مدل دیوید، نیازمند مطالعه و بررسی دقیق سه مبحث کلی زیر می­باشد که هر کدام از این عناوین در قالب مباحث جزیی­تر تحلیل و تفسیر می­گردند:

الف- شناخت محیط بیرونی

ب-  شناخت محیط درونی

ج- شناخت و تحلیل ذینفعان

تحلیل محیط بیرونی مرکز  نیازمند شناخت و آگاهی کافی از اسناد و برنامه ریزی­های بالادستی کشور و وزارت علوم بوده و لازم است تاثیر این اسناد بر آینده دانشگاه در قالب فرصت­ها و تهدیدهای در پیش رو مورد تفسیر قرار گیرد.

از سویی ارائه راهبرد مناسب بدون درنظرگرفتن مطالبات، پتانسیل­ها و کاستی­های درونی مرکز، کاملاً بی معنی بوده لذا این مهم را یادآوری می­نماید که تمامی نقاط قوت و ضعف مرکز مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

یکی از متدها و روش های متداول در تحلیل محیط درونی و بیرونی در مدل استاتژیک دیوید دریافت نظرات صاحبنظران در امور توسعه و گسترش آموزش عالی  بوده که در قالب پرسشنامه­هایی مورد انعکاس قرار گرفته است.  نهایتاً مطالعة تاثیر فی مابین این دو محیط و ذینفعان مجتمع آموزش عالی لارستان، به ارائه راهبردهایی منجر ­گردید که رویکرد محافظه­کارانه مرکز را به سمت رویکردهای مثبت تر یا به عبارتی تهاجمی سوق دهد.

به صورت اجمالی این سند را می­توان مشتمل بر سه فاز کلی دانست. در فاز اول مطالعات کلی شهرسانی مانند جغرافیای سیاسی و اجتماعی شهرستان و همچنین زیرساخت­های موجود جهت توسعه مجتمع آموزش عالی مورد اشاره قرارگرفته است. در فاز دوم این گزارش به شناخت محیط درونی و بیرونی پرداخته­شده است و نهایتاً فاز سوم به تدوین راهبردها و برنامه عملیاتی اختصاص یافته است.

جهت دانلود سند راهبردی مجتمع آموزش عالی لارستان اینجا کلیک کنید